La integració assistencial: estratègia efectiva?

| Seminaris GRESSIRES

Lloc: Sala d'Actes edifici Fleming, Hospital de Palamós

Hora: 13.15 H

Amb Xavier Pérez, Luisa Vázquez i Pere Ibern

Tercera sessió del cicle commemoratiu del 15è aniversari del Comitè de Recerca de SSIBE on es plantegen diversos temes relacionats amb la recerca més propera al nostre àmbit. En aquesta ocasió, comptarem amb experts que debatran sobre integració assistencial. Sabem realment què és? Quines implicacions té? Són tot beneficis de la seva implementació?

Per posar llum sobre el tema hem convidat per al proper 11 de març, experts de reconegut prestigi, que juntament amb la Direcció de SSIBE, impulsora de la integració en aquesta casa; n'analitzaran diversos aspectes rellevants.

Pel que fa al Dr. Xavier Pérez, farà un breu repas dels procediments d'integració a SSIBE i els seus resultats en el context del SISCAT (CdR, MSIQ, PLAENSA,...)

M. Luisa Vázquez, ens oferirà un breu resum dels projectes GAIA sobre avaluació de la percepció dels ciutadans i professionals,
síntesi de resultats més rellevants i diferències associades a la integració.

Pere Ibern, ens explicarà algunes experiències internacionals i parlarà de reptes de futur, així com de tendències actuals en models sanitaris, quin és el lloc dels models integrats, i com s'estan afrontant els gran reptes actuals: envelliment, cronicitat, demanda creixent, i les seves limitacions econòmiques.

Per acabar, tindrà lloc un debat obert entre ponents i assistents, amb preguntes de recerca que convindria respondre, com ara la prevenció vs. atenció a la cronicitat.