Debat sobre Recerca i Clínica

Amb Joaquin Serena Leal i Joan Canimas Brugué

En el marc del 15è aniversari de la creació del Comitè de Recerca de SSIBE, s'han programat sessions de debat trimestrals sobre aspectes relacionats amb la recerca. En aquest, es debatrà sobre la compaginació de la Recerca i la Clínica, i les eines disponibles de suport per portar-la a terme.

El 15 de juny de 2001 es constituí la comissió gestora del que seria en breu el Comitè de Recerca. D'aleshores ençà, ha promogut la recerca a casa nostra, i ha donat assessorament en tots aquells projectes en que professionals de SSIBE hi han participat i també en l'elaboració de les comunicacions científiques que s'han generat.

Com que ja portem 15 anys en aquesta tasca, hem cregut oportú commemorar-ho amb un seguit de sessions trimestrals de diversa temàtica relacionada amb la recerca, adreçades al personal, que tindran el seu colofó el maig de 2016 amb la celebració de la VIII Jornada de Recerca del Baix Empordà.

En aquesta primera sessió, es debatrà sobre la compaginació de la Recerca i la Clínica, i les eines disponibles de suport per portar-la a terme.