Variacions en la pràctica mèdica

| Seminaris GRESSIRES

Lloc: Sala d'actes Edifici Fleming

Hora: de 13.30H a 15.00H

Aquest és el segon seminari d'una sèrie que es programarà periòdicament, amb la finalitat de compartir els projectes de recerca del GReSSiReS o en que hi col·laboren els seus membres, per tal de generar sinèrgies i intercanvis de coneixement i propostes amb altres professionals interessats. En aquest hem convidat un expert extern, molt conegut en el seu àmbit com és Enrique Bernal, editor de l'Atlas de Variaciones de la Práctica Médica, així doncs, la temàtica del seminari 2014 es centrarà en l'anàlisi de la variabilitat de la pràctica mèdica. La sessió, que és oberta tant a professionals de SSIBE com d'altres entitats, va dirigida a tothom que tingui inquietuds sobre recerca en general o que estigui implicat en el tema concret, i és d'especial interés per a tots els professionals amb responsabilitats en la gestió clínica.

S'acreditarà l'assistència com activitat de Formació, que a SSIBE es reconeixerà als efectes oportuns.

Es prega confirmar l'assistència enviant un correu electrònic a recerca(ELIMINAR)@ssibe.cat