Seminari sobre estils de vida i estat de salut

| Formació, Institucional, Recerca

Lloc: Sala d'actes. Edifici Fleming. Carrer Hospital, 17-19. Palamós

Hora: 13.00H

Per presentar diversos treballs de recerca que s'han portat a terme a la nostra organització i que tenen una aplicabilitat clínica directa.

El mes de febrer de 2018 es va constituir el Consell de Direccíó de Docència, Recerca i Formació per tal d'aglutinar d'una manera transversal, algunes de les activitats de les tres àrees. Així, en una de les sessions, i per donar compliment a un dels objectius de l'Estratègia de Recerca 2018-2020 Millorar impacte intern: difusió interna i aplicació de resultats va sorgir la idea de presentar sota un mateix paraigües temàtic diversos treballs de recerca que s'han portat a terme a la nostra organització i que tenen una aplicabilitat clínica directa.

De la idea en van sortir dos seminaris, el primer d'ells sobre les vacunacions sistemàtiques i organitzat per la Direcció assistencial i el CPIPS, va tenir lloc el passat mes de setembre. El segon, organitzat pel Departament de Recerca i el GRESSIRES, previst per al 15 de novembre, versarà sobre estils de vida i estat de salut.

En aquesta ocasió, el punt de partida del seminari el tenim en dos projectes desenvolupats a la nostra organització. D'una banda, el projecte Obtención de la esperanza de vida y descomposición por estados de salud a partir de información clínica (EVES). FIS 2015. (Marc Carreras, Montse Cols, Jordi Coderch, Inma Sánchez, José María Inoriza, Pere Ibern (UPF), Rosa Gispert (Dpt Salut).

Aquest estudi, incloïa una enquesta de salut (extracte de la ESCA) a una mostra de 1500 persones, representativa de la població general del Baix Empordà, per tant, ens ha donat un conjunt de dades molt interessant.

A partir d'aquest estudi, s'han generat un seguit de comunicacions científiques, que podeu veure al gestor documental:
La morbilidad atendida y el estado de salud autopercibido, dos aproximaciones diferentes al estado de saludMarc Carreras
Factors associats a la morbiditat percebuda a la comarca del baix empordà Inma Sánchez
Do patients know about their chronic health problems and the drugs they take? José Mª Inoriza
Concordancia en la utilización de medicamentos, percibida y real y factores asociados Montse Cols

De l'altra banda, hem partit també d'un altre estudi efectuat en treballadors SSIBE:

En aquest estudi, es va passar una breu enquesta de salut (extracte de la ESCA) a una mostra de 400 persones, representativa de la població de treballadors de SSIBE.

Una vegada presentats els resultats d'aquests estudis, l'objectiu és reflexionar i obrir un debat en el marc d'una taula rodona sobre què en podem fer d'aquesta informació en la nostra pràctica clínica a partir dels resultats de les diferents investigacions.

Al final del seminari, procedirem a fer el lliurament de la Beca de Recerca Joan Prat, al projecte guanyador de la convocatòria 2018.