Contractacions del grup SSIBE a partir de 07 d'Agost de 2019

FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS - SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ

Sel·leccioni una de les següents opcions:

EN PROCÉS D'ADJUDICACIÓ

ADJUDICATS

FORMALITZATS