Abordatge de la disfàgia orofaríngia, malnutrició i higiene oral en pacients hospitalitzats.

* Els camps són obligatoris

TRACTAMENT DE DADES