RECERCA 2018-06-21T16:28:35+00:00

Recerca

A SSIBE tenim un àmbit específic de Recerca, des del qual es facilita als professionals de l’entitat el suport metodològic i logístic per al desenvolupament d’activitats de recerca,  i es gestiona alhora l’estratègia, procediments i compliment de la normativa corresponent.

Comptem amb un Comitè de Recerca que és un òrgan de participació, debat i consens, que actua com assessor de la direcció de l’entitat i col·labora en les activitats de promoció i seguiment de la recerca. Té com a missió fonamental estimular, adequar i canalitzar la recerca que es a realitzi als nostres centres, tant si es tracta d’assaigs clínics com de qualsevol altre tipus d’investigació.

Per a més informació, recomanem consultar les memòries anuals de recerca, on consta el detall de totes les activitats i comunicacions científiques efectuades al llarg dels anys.

Fets destacats

Adriana Varela, premi a la millor comunicació dels residents SSIBE a la jornada gironina de l’AFIC del mes d’abril de 2017

El premi s’ha concedit per la presentació oral del seu projecte sobre els motius i opinions de pares que rebutgen vacunar els seus fills a les ABS de SSIBE [+]

El premi al millor pòster de la Jornada de cloenda de l’Acadèmia recau en Núria Parals, de l’ABS Torroella de Montgrí

Pel que fa a casa nostra, l’ABS Torroella ha acaparat els premis de l’edició 2017, amb millor pòster i la beca de l’Acadèmia per a un projecte de recerca. Tot plegat, en una jornada on els professionals de SSIBE han presentar 14 treballs de recerca: 4 comunicacions orals, 6 pòsters, 1 estudi a Beca i 3 articles científics. [+]

Un projecte liderat per la Dra. Alícia González sobre la millora de la prescripció d’antibiòtics, premiat amb la Beca de l’Agrupació de Ciències Mèdiques

La beca, dotada amb 6000 euros, s’ha lliurat en la jornada de cloenda de l’Acadèmia que va tenir lloc a Girona. El projecte becat té per objectiu principal avaluar l’efectivitat d’una intervenció per millorar l’adequació en la indicació i selecció d’antibiòtics en els processos diagnòstics de faringitis aguda, amigdalitis aguda, otitis mitjana aguda, sinusitis aguda i bronquitis aguda.

SSIBE i l’ICS participen en un estudi per conèixer l’opinió dels professionals sobre el nivell de coordinació entre nivells assistencials.

A finals de setembre, es va difondre entre tot el personal facultatiu una enquesta en línia com a treball de camp de l’estudi COORDENA-CAT, l’objectiu del qual és analitzar el grau de coordinació de l’atenció entre nivells assistencials per identificar punts de millora. L’estudi es realitza a tota Catalunya i el duu a terme el Grup d’Avaluació de la Integració Assistencial (GAIA), liderat pel CSSC i en el qual participen SSIBE i ICS, entre altres proveïdors sanitaris. Està finançat pels fons d’investigació de l’Instituto de Salud Carlos III (FIS- PI15/00021) i Fondos FEDER.

Projectes i comunicacions 2017

Presentem un resum analític de les activitats de recerca durant els darrers 5 anys, de forma quantitativa.

Projectes reconeguts en convocatòries públiques, actius al 2017

Projectes propis:

 • Obtención de la esperanza de vida y descomposición por estados de salud a partir de información clínica (EVES). FIS 2015. Durada 3 anys.
  IP SSIBE: Marc Carreras (GRESSIRES).
  Col·laboradors SSIBE: Montse Cols, Jordi Coderch, Inma Sánchez, ,  José María Inoriza.
  Altres investigadors col·laboradors: Pere Ibern (UPF), Rosa Gispert (Dpt Salut)
 • Avaluació d’una intervenció per a la millora de l’adequació de la prescripció d’antibiòtics en processos respiratoris. Beca Agr. CC. Mèd. Girona 2016, durada 2 anys.
  IP: Alicia González (ABS Torroella de Montgrí)
  Col·laboradors:  Nuri Parals, Laura Roca, Annabel Ibáñez, Maria José Sánchez, Laura López

Projectes col·laboratius:

 • Riesgo y variables asociadas a la mortalidad tras el diagnóstico de demencia en población general. FIS Durada 3 anys.
  IP: Josep Garre (ReDeGi, IdBGi).
  Col·laboradors SSIBE: Inma Sánchez, Rosa Maria De Eugenio,  José María Inoriza
 • La coordinación entre niveles de atención y su relación con la calidad asistencial en diferentes entornos sanitarios del sistema público de salud (COORDENA.CAT). FIS Durada 3 anys.
  IP: Ingrid Vargas (CSC).
  Col·laboradors SSIBE: Elvira Sánchez, Jordi Coderch.
 • Carga de la enfermedad profesional atendida en el Sistema Nacional de Salud (CEPS). FIS Durada 3 anys
  IP: C Serra (Parc Salut Mar).
  Col·laboradors SSIBE: M. Cruz Rodriguez
 • Impacto de las toxinas urémicas aromáticas y el bisfenol A en el paciente con Enfermedad Renal Crónica (ERC): Catalogación, efectos, fuentes y eliminación. FIS Durada 3 anys
  IP: E Gonzalez (Fund. Jiménez Diaz).
  Col·laboradors SSIBE: Rosa Garcia Camin
 • Optimised food products for elderly populations (Optifel). Convocatòria 2011 del 7th framework program de la Comissió Europea. Inici 2013, durada 42 mesos.
  IP: Catherine Renard (INRA).
  Col·laboradors SSIBE: M. Gràcia Artigas

Publicacions 2017

S’indica si la revista on s’ha publicat l’article està indexada a PubMed-Medline i si té factor d’impacte reconegut al Journal Citations Report (JCR).

Inma Sánchez-Pérez, Nuri Comes Garcia, Lola Romero Piniella, Gemma Prats Martos, Gemma Arnau Bataller, Jordi Coderch
Gaceta sanitaria
Urgencias hospitalarias procedentes de residencias geriátricas de una comarca: evolución, características y adecuación
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: 1.51

Jose M. Inoriza, Marc Carreras, Xavier Pérez, Jordi Coderch
Atención Primaria
Los grupos de morbilidad ajustados: un debate pendiente  Carta al Editor
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: 1,098

Jose M. Inoriza, Inma Sánchez, Marc Carreras, Jordi Coderch
Atención Primaria
¿Son los grupos de morbilidad ajustados concordantes con el criterio clínico de intervención en una estrategia de crónicos?  Carta al Editor
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: 1,098

Mariona Nadal Llover, Montse Cols Jimenez
Formación médica continuada (FMC)
Disfunción sexual causada por medicamentos
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: no

Mariona Nadal Llover, Montse Cols Jimenez
Formación médica continuada (FMC)
Hacia una mejor atención a los pacientes: medicamentos a evitar y posibles  alternativas. Actualización 2016-2017
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: no

Marta-Beatriz Allera, Ingrid Vargas, Jordi Coderch, Sebastià Calero, Francesc Cots, Mercè Abizanda, Lluís Colomés, Joan Farré, María-Luisa Vázquez-Navarrete
Gaceta Sanitaria
Opinión de los médicos sobre coordinación entre atención primaria y especializada en el sistema de salud catalán
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: 1.51

Elena Arroyo-Borrell, Gemma Renart-Vicens Marc Saez and Marc Carreras
Int. J. Environ. Res. Public Health
Hospital Costs of Foreign Non-Resident Patients: A Comparative Analysis in Catalonia, Spain
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: 2

Lidia Gómez Vilaseca , Mónica Manresa Traguany, Josefina Morales Zambrano, Elena García Monge, Mª José Robles Gea, Julio Leonel Chevarria Montesinos
Enfermeria Nefrológica
Estado nutricional del paciente en hemodiálisis y factores asociados

Mingioni, E. Mehinagic, K. Siucinska, D. Konopacka , G. Artigas, R. Symoneaux, I. Maitre
Food Quality and Preference
Sweet and sour discrimination abilities of elderly people compared to those of young adults in apple purée
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: 3.199

Rodríguez-Jareño MC, de Montserrat i Nonó J.
Arch Prev Riesgos Laborales
La vigilancia de la salud y la valoración de la aptitud para trabajar: deconstruir, reconceptualizar y consensuar para mejorar.

Rodríguez-Jareño MC, Molinero E, de Montserrat J, Vallès A, Aymerich M.
Int J Occup Med Environ Health
Do workers’ health surveillance examinations fulfil their occupational preventive objective? Analysis of the medical practice of occupational physicians in Catalonia.
Revista indexada: sí
Factor d’impacte: 0.947

Rodríguez-Jareño MC, de Montserrat i Nonó J.
Arch Prev Riesgos Laborales
Es posible mejorar la utilitad preventiva de la vigilancia de la salud de los trabajadores en el actual marco normativo?
Revista indexada: no

Lidia Paino Pardal, Paulina Teresa Casasnovas Pérez, Ruth Planas Casals, Anna Lorda Peralta, Laura Roca Payàs, Isabel Montaner Gomis.
Comunidad
Estudio CAYSEF: beneficios del canto coral en personas con dolor crónico. Estudio piloto

Victoria Porthé, Ingrid Vargas, Elena Ronda, Davide Malmusi, Lola Bosch, M. Luisa Vázquez
Gaceta Sanitaria
¿Ha cambiado la calidad de la atención a la población inmigrante durante la crisis económica en Cataluña (España)? Opinión de profesionales e inmigrantes
Revista indexada: si
Factor d’impacte: 1.51

Armand Grau, Pere Torana, Alberto Zamora, Miquel Quesada, Carme Carriona, Esther Vilert, Antoni Castro, Carlos Cerezo, Susanna Vargas, Bibiana Gali y Ferran Cordon
Educación Médica
Evaluación de la empatía en estudiantes de Medicina

Articles amb participació SSIBE: indexació i factor d'impacte. 2013/2017

wdt_ID Articles 2017 2016 2015 2014 2013
39 Articles amb participació SSIBE 15 11 14 15 19
40 Indexats PubMed 10 7 12 13 11
41 % indexats PubMed 667 636 857 867 579
42 Indexats JCR 10 7 12 13 11
43 % indexats JCR 667 636 857 867 579
44 Suma IF 128.700 171.700 258.900 197.700 162.300
45 Mitjana IF / total publicats 86 156 185 132 85
46 Mitjana IF / total indexats JCR 129 245 216 152 148
47 Autor SSIBE 1r o darrer capçalera 7 6 4 8 9
48 % autoria SSIBE 1r o darrer capçalera 467 545 286 533 474