EMPORHOTEL SERVEIS HOTELERS 2018-06-21T16:35:43+00:00

_Petició de dieta a través d’un sistema personalitzat de Tablet a l’habitació de pacients.

Finalitza el projecte OPTIFEL, sobre optimització de productes alimentaris a la Gent Gran

L’1 de febrer ha finalitzat, amb la conferencia final a París el projecte Optifel. Aquest projecte es va iniciar l’any 2013 i Emporhotel hi ha participat activament, en el marc del programa  “7è Acord Marc de la Unió Europea de investigació i recerca”, i dins de l’àmbit de la nutrició per a la gent gran. Emporhotel ha participat, conjuntament amb 26 col·laboradors de la Unió Europea, en l’estudi i recerca de productes fets a mida per a l’alimentació de les persones grans, així com en la redacció de guies, i participació en diferents publicacions científiques.  www.optifel.eu

Integració La Gavina – KDS ( Kitchen Dietetic System)

Durant el mes de setembre s’ha integrat en el peticionari de dietes KDS, la passarel·la de connexió amb el programa de gestió de cuines d’Emporhotel, tant a Hospital de Palamós, com a Palafrugell Gent Gran. Aquesta implementació ha permès que a l’Hospital de Palamós s’estigui implantant, de forma gradual, la petició de dieta a través de un sistema personalitzat de Tablet a l’habitació de pacients, d’aquelles dietes basals que permetin el menú d’elecció.

Aquesta implantació permet que el pacient conegui els plats que li corresponen de forma inequívoca, en la targeta de la safata que rep a l’habitació, millorant el coneixement dels plats, i assegurant la correcta derivació, reduint de forma considerable els errors d’emplatat i millorant la seguretat del pacient, així com la percepció dels menús per part del dietista d’Emporhotel que realitza  el peticionari diari.

_Canvi en el sistema de dispensació de roba laboral a Hospital de Palamós.

Canvi en el sistema de dispensació de roba laboral a Hospital de Palamós

Com a conseqüència de les obres a la planta 0, i la reforma del vestuari,  durant el mes d’octubre es va canviar el sistema de dispensació de uniformitat a Hospital de Palamós.

S’ha canviat el sistema d’entrega de roba de forma universal, que ocupava un considerable espai, ara alliberat per tal destinar a altres usos. Aquest sistema, a través de taquilles informatitzades,  utilitza la tecnologia RFID, que permet traçar la roba dispensada en cada moment, millorant la dotació i evitant trencaments d’estoc en moments de màxima dispensació.

Projecte Lean Cafeteria Hospital

Durant els mesos de febrer a abril s’ha treballat amb el personal de cuina i cafeteries, per tal de millorar i agilitzar les cues i el flux de treball a la cafeteria de l’Hospital, a través de la metodologia Lean.

Durant 2 mesos s’ha estat analitzant i treballant per canviar diferents mecàniques, donant per resultat una millora en diferents aspectes, com la redistribució, senyalització, i estandardització de les tasques, que va donar com a resultat una millora del temps d’un 50% en el mes d’abril. L’èxit d’aquesta metodologia es basa en la participació del propi personal en el plantejament de resolució dels problemes i la posada en marxa de forma immediata.

Curs Neteja Entorns Sanitaris

Per 5è any consecutiu, Emporhotel ha col·laborat en el Pla de Barri de Palamós, impartint aquest curs a persones a l’atur. Destaca la incorporació del 50% de persones inscrites a la borsa de treball d’Emporhotel, que en moltes ocasions passen a ser plantilla d’alguns dels centres que l’empresa gestiona.

Pla d’igualtat d’oportunitats Emporhotel

Emporhotel ha implantat el Pla d’Igualtat, que preveu nombroses accions en matèria d’igualtat que abasten diversos àmbits d’actuació i algunes ja s’han dut a terme, com és la constitució de la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats. Es tracta d’un equip de treball compost per persones designades per la direcció de l’empresa i altres per part de la representació legal dels treballadors/es -amb rol de Comandament i de treballador/a-, guardant paritat.

Una altra de les accions previstes és el procés comunicatiu al conjunt de professionals d’Emporhotel AIE sobre el compromís de l’empresa en treballar per la igualat d’oportunitats, a través de la creació d’un banner específic en matèria d’igualtat a la seva Intranet i on es troben publicats la Diagnosi de la situació i el Pla d’Igualtat d’Oportunitats.</>