ENQUESTES DE SATISFACCIÓ 2018-06-21T16:13:40+00:00

_A l’atenció especialitzada ambulatòria la mitjana de satisfacció ha estat del 8,15 i la fidelitat d’un 90,8%, per sobre de la mitjana de Catalunya.

Enquesta CatSalut Atenció Especialitzada Ambulatòria 2017

Els resultats han estat positius i han millorat en relació a l’enquesta feta l’any 2014. De les 17 preguntes, 10 s’han situat en l’àrea d’excel·lència (entre 90 i 100% de les categories de resposta valorades com a positives), 5 preguntes s’han situat en l’àrea d’estàndard de satisfacció (entre 75 i 90%). Hi ha 2 preguntes que no han arribat a l’estàndard de satisfacció (<75%) que són P3 – Temps d’espera entre sol·licitud i dia de visita (71,1%), P6 – Quantitat de persones sala d’espera (56,9%).

_A Cirurgia Major Ambulatòria la mitjana de satisfacció ha estat del 8,89 i la fidelitat d’un 97,5%, per sobre de la mitjana de Catalunya.

Enquesta CatSalut Cirurgia Major Ambulatòria 2017

Els resultats han estat molt positius i de les 23 preguntes, 19 s’han situat en l’àrea d’excel·lència (entre 90 i 100% de les categories de resposta valorades com a positives), 4 preguntes s’han situat en l’àrea d’estàndard de satisfacció (entre 75 i 90%). En el rànquing de Catalunya el nostre centre s’ha situat en el tercer lloc.

Grups participatius per a la millora dels menús a Palamós Gent Gran

S’han fet grups participatius per a la millora dels menús a Palamós Gent Gran, formats per residents i assistents als serveis diürns, dirigits per professionals d’Emporhotel per conèixer l’opinió que tenen sobre els menús servits i valorar propostes noves i de millora.