PROFESSIONALS 2018-06-21T16:14:36+00:00

_Disposició de part de la retribució variable per objectius vinculada a l’equilibri pressupostari de l’entitat.

Professionals

L’any 2017 ha concentrat l’activitat d’accions a nivell de condicions laborals durant els darrers dos mesos.

En data 19 de desembre, patronals i sindicats han assolit un conjunt d’acords parcials dins el marc del II Conveni Col·lectiu de la Sanitat Concertada que ha permès traslladar l’increment del 0,63% de tarifes per part del CatSalut a l’augment retributiu equivalent a l’1% per a tots els treballadors, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2017.

Malgrat en un entorn de continuïtat pressupostària, alhora s’ha pogut posar en joc part de la retribució variable per objectius vinculada a l’equilibri pressupostari de l’entitat.

El 7 de novembre s’ha signat nou Conveni d’Hoteleria i Turisme que ha permès incorporar un increment salarial de l’1,9% des de gener 2017 als professionals dels serveis hotelers.

També s’ha aplicat l’increment de l’1% des de gener 2017 als professionals de la Fundació Palafrugell Gent Gran i a la Fundació Guíxols Surís, en aplicació de la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2017.

Durant el mes d’octubre i novembre han estat convocades diverses aturades simbòliques i vagues instades per sindicats i diverses plataformes civils, en acció de suport a l’especial situació social que s’ha viscut en aquestes dates i reivindicacions socials d’altre índole, que han impactat durant 14 dies de forma molt desigual al conjunt dels nostres centres.

_Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Domes i Homes a EMPORHOTEL AIE.

Compromesos amb els valors de l’organització i en relació a l’equitat i la flexibilitat, s’ha elaborat el Pla d’Igualtat d’Oportunitats a EMPORHOTEL, estimant més convenient, per la seva especificitat i per ser aquesta empresa novella en aquest tema, no incorporar-la a la Comissió d’Igualtat existent a l’entitat SSIBE i en la que hi són representades totes les empreses –hagin o no de disposar de Pla d’Igualtat a nivell legal- per bé que considerem que aquesta és una matèria implícita a la nostra cultura amb independència del nombre de treballadors/es que conformin cadascuna d’elles.

_Suport al Pacte Nacional de la Reforma Horària.

Si bé l’impacte del què proposa el Pacte Nacional de la Reforma Horària, a proposta de l’Assemblea Nacional de Catalunya, és limitat en un sector i en una organització de les nostres característiques, és cert que cal fer un esforç cares a valorar les adaptacions horàries en àrees o llocs de treball que en un futur puguin anar més en sintonia amb els canvis que culturalment s’acabin imposant. En aquest sentit, amb l’objectiu de sensibilització i d’acord amb les activitats que a nivell del municipi de Palamós s’han organitzat, el dia 6 de març hem acollit una sessió al respecte de la Reforma Horària a càrrec de Fabian Mohedano, diputat al Parlament de Catalunya.

Avenç en el marc de les relacions laborals del II Conveni de la Sanitat Concertada: increment retributiu de l’1% des de gener 2017.

_ Estabilitat en el Conveni d’Hoteleria i Turisme: increment salarial de l’1,9% des de gener 2017.