PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 2018-06-21T13:36:04+00:00

_Cal destacar el descens de l’índex d’accidentabilitat a pràcticament totes les empreses.

La nostra Política de Prevenció de Riscos Laborals té com a objectiu assolir un alt nivell de Seguretat i Salut Laboral, establint els mecanismes adequats per eliminar o reduir els riscos pels treballadors/es, mitjançant pràctiques i procediments de treball d’acord als objectius que anualment es proposen.

L’organització per al desenvolupament de les activitats preventives a les diferents empreses del grup SSIBE, totes elles pertanyents a un mateix sector productiu i grup empresarial, es gestionen de forma conjunta a través d’un Servei de Prevenció Mancomunat.

El Servei de Prevenció integra totes les disciplines preventives: Unitat Bàsica de Salut Laboral -amb medicina i infermeria del treball-, Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada.

Bonus per baixa sinistralitat

Atès el baix índex d’accidentalitat del 2016 s’ha pogut obtenir el Bonus* a SSIBE A.I.E, Emporsis AIE. i Fundació Hospital de Palamós.

*Bonus: Sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.

_Increment de les hores de formació en Prevenció de Riscos Laborals.

Formació en prevenció de riscos laborals 2016/2017

A l’octubre s’ha realitzat la jornada interna “Gestió del conflicte amb l’usuari a la sanitat: fem un hospital més amable” i també s’ha aprofitat per presentar de nou la guia per prevenir i gestionar la violència en el lloc de treball.

_Auditoria del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals: el sistema de prevenció és eficaç i està correctament enfocat a la millora contínua i en aquest sentit es fa palesa una evolució positiva des de l’anterior auditoria.

Auditoria del Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals

En el decurs del maig 2017, l’empresa AENOR ha fet l’Auditoria del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals per a les 7 empreses a qui dóna cobertura el Servei de Prevenció.

Els informes d’auditoria determinen que en línies generals el sistema de prevenció és eficaç i està correctament enfocat a la millora contínua i en aquest sentit es palesa una evolució positiva des de l’anterior auditoria.

_Projecte Empresa Saludable, amb la participació de prop de 400 professionals.

Empresa Saludable 

Complementant la tradició de la Comissió de Prevenció i Promoció de la Salut (CPiPS) en l’organització de tot un seguit d’actes commemoratius del Dia Mundial de la Salut i el de l’Activitat Física, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals ha mantingut el projecte d’Empresa Saludable.

Amb la finalitat de projectar l’esperit de la prevenció i els bons hàbits saludables, no només cap a la ciutadania, sinó també cap als propis professionals de l’entitat, per segona vegada s’ha significat el dia 28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball, amb la celebració de la II Jornada Empresa Saludable, amb més de 90 assistents.

L’any 2017 el focus del projecte s’ha posat sobre l’alimentació. Així, la jornada ha comptat amb la participació del Dr. Ramón Estruch i la Dra. Montse Fitó, experts i investigadors vinculats als beneficis que determinats aliments incorporats a la dieta mediterrània aporten a la salut, alhora que amb el Sr. Quim Casellas, cuiner local guardonat amb una estrella Michelin i que ha posat en valor la cuina de proximitat. Finalment, la importància dels hàbits personals vinculats a la  responsabilitat de cadascú pel que fa a la seva salut, ha estat la visió aportada pel Sr. Carles Folguera, Director de La Masia del Futbol Club Barcelona.

Més enllà d’aquesta jornada, tant la població en general, com professionals de l’entitat i els seus familiars, han pogut gaudir al llarg del més d’abril i de la resta de l’any de prop de 40 activitats –on hi ha participat 287 treballadors/es-, totes amb l’objectiu de promoure la salut, l’exercici físic, l’alimentació saludable i el coneixement del nostre entorn. Algunes d’aquestes activitats han estat sobre activitats físiques com Chikung, Feldenkrais, ioga o pilates, però també activitats sobre alimentació saludable com la fàbrica de formatges de Fonteta (maig), als arrossars de Pals (10 de juny), taller de cuina (17 de juny), el celler de Can Sais (30 de setembre) o al Trull de La Bisbal (novembre).