ATENCIÓ EN UN DIA 2020-06-05T17:10:26+00:00

Atenció en un dia. 2018/2019

wdt_ID   2018 2019
32 Activitat primària
33 Visites de medicina de família 2.030 2.078
34 Visites de pediatria 325 289
35 Visites d'odontologia 61 56
36 Visites d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) 96 94
37 Visites d'atendió continuada 236 204
38 Atenció especialitzada
39 Altes (casos hospitalizació) 28 28
40 Consultes externes 665 683
41 Sessions d'hospital de dia 62 60