ATENCIÓ HOSPITALÀRIA 2020-07-09T11:43:17+00:00

_L’activitat es manté estable: augmenten les sessions de rehabilitació i les visites a consultes externes, però es redueixen les intervencions quirúrgiques.

Atenció especialitzada d'aguts

wdt_ID Atenció especializada d'aguts 2018 2019
1 Hospitalització convencional (ingrés en planta) 7.231 7.160
32 Cirurgia major ambulatòria 3.148 3.076
33 Total casos hospitalizació 10.379 10.236
34 Estades 33.719 35.235
35 Estada mitjana hospitalizació convencional 47 49
36 Ocupació dels llits (%) 768 793
37 Rotació (persones/llit/any) 608 603

Consulta externa

wdt_ID Consulta externa 2018 2019
1 Primeres visites 63.993 67.502
38 Visites successives 100.374 101.264
39 Total visites 164.367 168.766
40 Índex de reiteració 16 15

Hospital de Dia

wdt_ID Hospital de Dia 2018 2019
1 Estades hospital de dia mèdic 7.218 6.655
38 Estades hospital de dia quirúrgic 8.167 8.280
39 Total estades 15.385 14.935

Urgències

wdt_ID Urgències 2018 2019
1 Persones residents al Baix Empordà 51.416 51.503
38 Persones de fóra del Baix Empordà 12.844 12.466
39 Total urgències 64.260 63.969

Intervencions quirúrgiques

wdt_ID Intervencions quirúrgiques 2018 2019
1 Intervencions amb ingrés 2.732 2.800
38 Intervencions majors sense ingrés 3.222 3.050
39 Intervencions ambulatòries menors 6.156 5.403
40 Total intervencions 12.110 11.253

Parts

wdt_ID Parts 2018 2019
39 Total parts 846 849

Diàlisi

wdt_ID Diàlisi (sessions) 2018 2019
39 Pacients 147 165
40 Sessions 10.312 9.765

Rehabilitació

wdt_ID Rehabilitació (sessions) 2018 2019
39 Pacients 9.137 9.039
40 Sessions 0 0
41 Domicili 10.794 10.769
42 Hospital Palamós 53.759 57.249
43 CAP Dra. Casaponsa (La Bisbal d'Empordà) 4.722 5.591
44 CAP Torroella de Montgrí 6.948 7.446
45 Palafrugell Gent Gran 14.801 13.762
46 Residència Palamós Gent Gran 16.019 16.678
47 Residència Sant Feliu de Guíxols Gent Gran 9.201 10.431
48 Total 116.244 121.926

Cambra hiperbàrica

wdt_ID Cambra hiperbàrica 2018 2019
39 Persones ateses 135 144
49 Accidents de busseig 16 31
50 Intoxicacions monòxid carboni 31 19
51 Altres 88 94
52 Sessions 2.413 2.417
53 Accidents de busseig 63 124
54 Intoxicacions monòxid carboni 31 19
55 Altres 2.319 2.274

Laboratori

wdt_ID Laboratori 2018 2019
39 Peticions laboratori general 153.333 155.842
40 Anatomia patològica 22.246 21.734

Diagnòstic per la imatge

wdt_ID Diagnòstic per la imatge 2018 2019
39 Exploracions radiològiques 61.250 61.854
41 Densitometries 1.655 1.644
42 Ecografies 12.819 13.486
43 Mamografies 7.216 7.196
44 Ressonàncies magnètiques 5.301 5.607
45 TAC 7.071 7.374

Altres proves complementàries

wdt_ID Altres proves complementàries 2018 2019
39 Angiofluorgrafia 44 46
72 Audiometria 270 72
73 Biometria 629 614
74 Broncoscòpia 149 163
75 Camp visual 1.518 1.421
76 Colonoscòpia 2.049 1.865
77 Electrocardiograma 4.284 4.120
78 Ecografia 8.408 8.421
79 Espirobroncodilatació 779 665
80 Fibroscan 115 140

Hospitalizació d'aguts, per serveis (CMBDAH)

wdt_ID Servei Tipus d'activitat Casos 2018 Casos 2019 Estades 2018 Estades 2019 Estada mitjana 2018 Estada mitjana 2019
39 Anestèsia Hospitalització convencional 3 8 3 29 100 362
40 Anestèsia Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 105 3 0 0 0 0
41 Medicina interna Hospitalització convencional 2.169 2.116 15.214 15.117 700 714
42 Medicina interna Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 22 104 0 0 0 0
43 Cirurgia general Hospitalització convencional 1.235 1.152 5.771 5.957 470 517
44 Cirurgia general Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 687 629 0 0 0 0
45 Oftalmologia Hospitalització convencional 10 14 10 14 100 100
46 Oftalmologia Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 977 1.025 0 0 0 0
47 Otorrinolaringologia Hospitalització convencional 74 51 71 50 96 98
48 Otorrinolaringologia Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 102 93 0 0 0 0