MEDIACIÓ 2020-06-01T09:38:24+00:00

_Hem afavorit la comunicació i la relació assistencial entre els professionals i els pacients fent 1.344 mediacions interculturals.

Mediació

S’han fet 1.344 mediacions interculturals a l’Hospital de Palamós, l’any 2018 se’n van fer 1.293.

A trets generals, en el 84% dels casos eren dones; el 95% de nacionalitat marroquina i el grup d’edat entre 25 i 64 anys en el 68% dels casos.

La llengua de la mediació ha estat bereber (63%) i àrab (37%).

El 73% de les mediacions s’han fet a hospitalització i un 13% a la consulta externa. El 60% s’ha fet per a l’especialitat de ginecologia, obstetrícia i ASSIR i el 9% a pediatria i el 8% a medicina interna.