ESTRUCTURA EMPRESARIAL 2020-08-05T10:34:12+00:00

_El 3 de desembre va quedar constituit el nou Patronat de la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

Nou Patronat de la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

Els nous estatuts aprovats el mes d’agost de 2019 incorporaven la modificació de la composició del Patronat, donant més representativitat a la comarca del Baix Empordà. El 3 de desembre va quedar constituït el nou Patronat, format per 9 membres:

-President: Lluís Puig (Alcalde de Palamós)

-Vicepresident: Joan Manel Loureiro (President del Consell Comarcal del Baix Empordà)

-Vocal:Maria Puig (primera tinent d’alcalde de Palamós)

-Vocal: Mossèn Pere Narbon (Rector de la Parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós)

Membres designats:

-Representant del Consell Comarcal del Baix Empordà: Silvia Romero

-Vilatà de Palamós: Antoni Ferrer

-Vilatana de Palamós: Montserrat Cargol

A proposta del Consell Comarcal del Baix Empordà: M.Teresa Renart

A proposta del Consell Comarcal del Baix Empordà: Xavier Puigjaner

Secretari (no patró): Carles Mundó

Estructura empresarial

Dissolució i extinció del Consorci Assistencial del Baix Empordà

L’1 d’abril es va dissoldre i extingir el Consorci Assistencial del Baix Empordà (CABE) cessant la seva activitat a favor de la Fundació Hospital de Palamós – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.

Amb motiu de l’entrada en vigor del nou règim jurídic aplicable als consorcis administratius (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic), les dues entitats consorciades que formaven el CABE: la Fundació Hospital de Palamós (FHP) i el Consell Comarcal del Baix Empordà van acordar cedir l’activitat a la FHP i posteriorment la dissolució i extinció del CABE.

Òrgans de govern