ORGANIGRAMES 2020-08-05T09:23:28+00:00

_El mes de gener, Xavier Pérez assumeix la gerència de la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.

Organigrames

Membres del Consell de Direcció:

  • Xavier Pérez Berruezo. Director-Gerent
  • Anna Ribera Massaguer. Directora assistencial
  • Nuri Comes Garcia. Directora d’atenció a la dependencia
  • Montserrat Garcia Guerrero. Directora economicofinancera i patrimonial
  • Mariona Casanovas Corominas. Directora de recursos humans i relacions laborals
  • Xavier Garcia Balda. Director de qualitat i responsabilitat social corporativa

Canvis organitzatius

Xavier Pérez, nou gerent de la Fundació Hospital de Palamós – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, des del 16 de gener.

Joan Manel Torres, nou cap de Servei de Pediatria, des del 10 de febrer.

Bea Álvarez, nova Cap de Servei d’atenció sociosanitària des del 18 de febrer.

Meritxell Pérez, nova Directora de l’ABS Palamós des del 2 de març.

Olga Belchi, nova coordinadora de Neurologia des del 2 de març.

Anna Ribera, nova Directora Assistencial des de l’1 de juliol i, alhora, ha seguit sent la responsable de l’àmbit d’especialitats mèdiques i atenció a la cronicitat.

Arantxa Cabrefiga, nova cap d’admissions de l’ABS Torroella de Montgrí des del 16 de setembre.