PLA ESTRATÈGIC SSIBE 2014-2017 2020-08-05T09:27:38+00:00

El mes de febrer els òrgans de govern han aprovat el nou Pla Estratègic 2018 – 2021 i que impulsa l’atenció centrada en la persona per millorar l’experiència dels nostres usuaris; a la vegada que caldrà el treball en equip i transversal dels nostres professionals com a peça clau per assolir les línies estratègiques definides.