COMPROMÍS AMB LES PERSONES TREBALLADORES 2020-07-30T08:48:37+00:00

_Mantenim un grau elevat d’exigència ètica en la nostra actuació envers les persones usuàries i professionals dels nostres centres i serveis.

_Estabilitat en la plantilla: índex de rotació 2,74%.

Compromís amb les persones treballadores

Mantenim un grau elevat d’exigència ètica en la nostra actuació envers les persones usuàries, els seus familiars, la comunitat, el sistema sanitari i també amb l’equip humà que forma part dels nostres centres i serveis.

Aquest extrem es recull en els seus valors de professionalitat, empatia i confiança en el marc del Pla Estratègic. Alhora, aquest compromís amb l’equip humà pren forma en el marc del codi ètic: defensarem la igualtat d’oportunitats i afavorirem el seu desenvolupament tant en l’aspecte professional com en el personal, afavorint la conciliació entre la vida professional, personal i familiar.

En total s’han gaudit de 191 reduccions i 45 excedències.

*Altres assistencials: fisioterapeutes, assistent/a social, odontòleg, llevador/a, tècnics especialistes i PAS-TGS àrea assistencial.

S’han rebut 11 peticions, de les quals s’han executat.

*Altres assistencials: fisioterapeutes, assistent/a social, odontòleg, llevador/a, tècnics especialistes i PAS-TGS àrea assistencial.

Índex de rotació de profesionales

L’índex de rotació està determinat pel percentatge de moviments derivat del nombre de treballadors que es vinculen i desvinculen de l’empresa, en relació amb la quantitat total de mitjana de personal en l’organització.

Si bé l’índex de rotació pot interpretar-se de diferent forma depenent del sector econòmic i tipologia d’empresa, una ràtio prop de 0 mostra una estabilitat cohesionada en la plantilla, que coherentment correlaciona amb un bon clima laboral –entre d’altres. El més important és que l’empresa sigui capaç de mantenir l’estabilitat en el nombre d’empleats, retenint els treballadors de qualitat.

Representació legals dels treballadors

A nivell de representació legal dels treballadors i en el marc del desenvolupament de les funcions que legalment tenen atribuïdes tant pel que fa a Delegats Sindicals, membres de Comitè d’Empresa i Delegats de Prevenció.

En total s’ha fet ús de 15.659 hores del crèdit sindical.