ATENCIÓ EN UN DIA 2021-06-18T12:15:52+00:00

_Disminueixen la majoria dels indicadors d’atenció en un dia a causa l’arribada de la pandèmia. La COVID19 obliga a desprogramar les activitats demorables, a potenciar l’atenció no presencial i a reconvertir espais per atendre els pacients afectats pel coronavirus.

Atenció en un dia. 2019/2020

wdt_ID   2019 2020
32 Activitat primària
33 Visites de medicina de família 2.078 2.253
34 Visites de pediatria 289 192
35 Visites d'odontologia 56 45
36 Visites d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) 94 72
37 Visites d'atendió continuada 204 137
38 Atenció especialitzada
39 Altes (casos hospitalizació) 28 25
40 Consultes externes 683 549
41 Sessions d'hospital de dia 60 45