Especial COVID19 2021-06-18T12:14:47+00:00

Especial COVID

Bona part de tots els nostres esforços d’aquest any s’han centrat amb la COVID19. L’11 de març de 2020 es diagnosticava per PCR el primer cas positiu de COVID19 i s’ingressava també el primer pacient.

Fer front a la pandèmia ha suposat i obligat a adaptar-nos i tornar-nos flexibles i àgils ja que s’han produït canvis a tots els nivells: organitzatius, d’espais i assistencials així com la comunicació i seguiment dels casos.

_Cal destacar l’adaptabilitat, el treball en equip i l’esforç conjunt de tots els professionals davant de tots els canvis organitzatius.

Adri Salido

Canvis organitzatius

La COVID19 ha obligat a modificar la nostra manera de treballar i reorganitzar tots els recursos: des dels materials, com els professionals que s’han anat adaptant a les diferents fases i onades de la pandèmia.

Ha suposat un impuls per a la capacitació tecnològica dels i les nostres professionals amb la implementació del teletreball i la videoconferència. Però també per a les persones usuàries, que han vist reduïda l’accessibilitat física al centre i s’han avesat a d’altres formes telemàtiques de contacte, com els tràmits en línia o les visites telefòniques.

Hem reorganitzat, canviat llocs de treball i ampliat torns; hem traslladat equips a d’altres àrees que no els eren pròpies; hem intensificat la higiene i neteja de tots els espais;  ens hem acostumat a treballar amb els EPIS i a prendre totes les mesures de prevenció possibles per evitar el contagi entre el propi personal dels centres com entre els i les nostres pacients. Tot ha estat possible, al treball en equip i esforç conjunt.

_S’han creat i habilitat nous circuits, espais i equipaments per fer front a la COVID19.

Canvis d’espais

La COVID19 ha implicat també un canvi d’espais a tots els nivells:

 • Hem habilitat nous circuits interns diferenciats d’entrada i sortida per evitar contagis.
 • Hem reformulat i readaptat la Unitat de Cures Intermèdies de l’hospital per tal d’adaptar-la a les necessitats d’aïllament i prevenció per a casos positius.
 • Hem creat hemiplantes d’aïllament a Palamós Gent Gran i l’Hospital de Palamós per tal de poder disposar d’una zona estanca per a casos positius i que no freni l’activitat a la resta de serveis del centre.
 • El laboratori s’ha adaptat als nous temps i ha passat a analitzar les proves PCR i testos antígens ràpid. La COVID19 ha permès crear una unitat de biologia molecular que permet realitzar altres proves i ampliar el servei.
 • Durant la primera onada, s’han habilitat tres recursos hotelers a la comarca dedicats exclusivament a la salut.
 • Hem habilitat nous espais de treball fora dels centres: tant per a la vacunació de la grip com per a la realització de proves PCR o de cribratges massius a la població. En aquest sentit, la col·laboració dels diferents ajuntaments ha estat clau.
 • El servei d’urgències i els serveis d’atenció continuada de les ABSs han hagut de definir espais separats i aïllats per atendre aquells pacients sospitosos per COVID, a la vegada que s’atenien la resta de pacients.

_Durant la primera fase de la pandèmia, el 80% de les visites a atenció primària han estat de forma no presencial.

Canvis assistencials

La primera fase de la pandèmia ha suposat una aturada total de tota l’activitat programada als nostres centres. Només s’han atès casos relacionats amb la COVID19 o casos urgents i no demorables.

Aquesta falta d’accessibilitat i frenada de l’activitat s’ha reprès paulatinament i amb els mesos hem après a conviure amb el virus i mantenir l’activitat a consultes externes, reobrir els centres d’atenció primària i els quiròfans.

A tall d’exemple:

 • Durant els primers mesos la porta d’entrada als nostres centres eren les urgències i l’atenció continuada.
 • El 80% de les visites a atenció primària ha estat de forma no presencial.
 • S’ha incrementat la dispensació de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA) des de les ABS.
 • El servei de ginecologia i obstetrícia ha implementat la videoconferència com a forma de contacte per a la formació pre-part i post-part.
 • Hem comptat amb el gestor COVID i el referent escolar COVID (RECO) per a tot el seguiment de casos i contactes estrets.

_Hem buscat fórmules alternatives per tal de mantenir el flux d’informació i acompanyament emocional entre pacients i familiars..

Comunicació i informació

En un moment de canvi constant i de restricció de l’accessibilitat un dels reptes ha estat aconseguir un flux d’informació i comunicació ràpid i fiable.

L’acompanyament a pacients i familiars s’ha vist ressentida durant aquest any, degut a les mesures restrictives i d’accés als nostres centres. Quan no s’han permès visites hem buscat fórmules alternatives per tal de mantenir el flux d’informació i acompanyament emocional. Alguns exemples són:

 • La implementació de les videotrucades a través de professionals voluntaris.
 • La plataforma missatges que animen, on es rebien missatges d’escoles i ciutadans.
 • Les visites a residents de Palamós Gent Gran, al mateix pati, conservant la distància de seguretat.

Des del darrer trimestre del 2020, les nostres pallasses hospitalàries visiten també aquests pacients ingressats i aïllats en zones COVID19.

A nivell professional, s’han habilitat nous espais a la intranet i nous butlletins periòdics per tal de continuar informant dels canvis de protocol i mesures implementades. S’han creat i editat vídeos d’ànim del director-gerent o de com col·locar-se correctament els EPIS; i creat infografies – resum de les nostres guies d’actuació. El cribratge s’ha establert com a  periòdic al mateix temps que seguiment dels casos positius i l’acompanyament emocional.

A nivell extern, la relació amb els mitjans ha estat constant, intensa i fluïda. S’han gestionat centenars d’aparicions en mitjans, amb explicacions i declaracions dels nostres professionals per tal de fer-nos transparents i explicar en primera persona tots els canvis.

Activitat COVID-19

wdt_ID Mes Altes COVID-19 PCR's* Test antígens Proves laboratori
46 Març 33 588 0 588
50 Abril 162 1.693 994 2.687
51 Maig 78 2.830 434 3.264
52 Juny 23 1.608 46 1.654
53 Juliol 3 2.322 0 2.322
54 Agost 9 4.103 0 4.103
55 Setembre 27 4.713 0 4.713
56 Octubre 76 7.331 246 7.577
57 Novembre 132 6.929 1.376 8.305
58 Desembre 92 6.605 4.135 10.740

Les proves PCRs es van començar a fer a l’Hospital de Palamós a partir del mes d’agost, previament es feien a l’Hospital Trueta.

Les proves PCRs es van començar a fer a l’Hospital de Palamós a partir del mes d’agost, previament es feien a l’Hospital Trueta.