APROVISIONAMENT I LOGÍSTICA 2021-06-21T12:39:24+00:00

_Durant la primera onada de COVID19 els esforços s’han centrat en aconseguir el material necessari per a la protecció dels i de les professionals amb EPIs

Nous equipaments per fer front a la pandèmia.

També s’han dotat d’equips i materials a diverses àrees de la nostra entitat:

 • Ventiladors per suport respiratori no invasiu.
 • Ventiladors respiratoris convencionals.
 • Sistema de monitorització centralitzat de constants vitals amb els corresponents monitors perifèrics.
 • Equips de pulsioximetria, d’electrocardiografia, de desfibril·lació.
 • Equip mòbil per dialitzar pacients fora de la unitat de nefrologia.
 • Nova àrea de biologia molecular al laboratori: dues cabines de seguretat biològica, un extractor d’àcids nucleic, un termociclador, un estirilitzador i un congelador de grau mèdic.
 • Per part del Departament de Salut, hem rebut 14 llits elèctrics, dos equips d’administració d’oxigen d’alt flux i un ventilador respiratori no invasiu, tot destinat a pacients COVID19.

_Aquest any s’han adquirit nous equipaments per a noves àrees construïdes i/o remodelades per a fer front a la pandèmia, tant a l’hospital com a Palamós Gen Gran.

Els nostres indicadors:

 • 418 proveïdors amb qui fem comandes.
 • 3.525 referències del nostre magatzem central.
 • 18.692 comandes de material servides a les nostres unitats.

Altres equipaments no COVID19.

A banda de la pandèmia, hem seguit treballant per tal de poder disposar d’equips i materials no relacionats directament amb la COVID19. Per exemple:

 • Equip d’ecografia per a la consulta de cardiologia a l’àrea de consultes externes de l’Hospital.
 • Diagnòstic per la Imatge: s’han adquirit dos ecògrafs i també un nou equip de radiologia per a l’Àrea d’Urgències.
 • Renovació dels equips del bloc quirúrgic destinats a la cirurgia oftalmològica. En concret, s’han adquirit dos equips de facoemulsificació i un microscopi quirúrgic.
 • Reposició parcial de llits a Palamós Gent Gran.
 • Per part del Departament de Salut i dirigit a les Àrees Bàsiques de Salut hem rebut; monitors desfibril·ladors, dos equips d’ecografia bàsica, esterilitzadors de material sanitaris, lliteres hidràuliques, dematoscops, equips bàsics de diagnòstic, mobiliari assistencial i d’oficina.

Materials fungibles.

Aquest 2020 l’activitat del magatzem no s’ha vist disminuïda degut a la COVID19, però ha canviat la tipologia de materials.