EMPORHOTEL 2021-06-21T11:41:58+00:00

_El servei de neteja ha ampliat i reforçat d’una forma extraordinària el seu servei en gairabé 10.000 hores més. Aquest servei ha gestionat 400 tones de residus sanitaris.

El 2020 ha afectat de forma directa els serveis hotelers de l’entitat i l’equip d’hoteleria s’ha sabut adaptar als nous reptes i canvis per implantar diferents millores.

CAFETERIA.

Els serveis de cafeteria de l’entitat han patit una gran transformació per la nova situació. En diferents fases de l’any, s’ha tancat l’accés al públic, s’han separat taules, marcat espais, gestionat les donacions d’aliments per al personal i introduït el servei a taula per a usuaris externs.

Nova terrassa.

A finals del mes de juny es construeix una terrassa externa per ampliar l’actual espai destinat al personal. Així s’aconsegueix un espai exterior, ventilat i acollidor, amb privacitat per al personal. Aquesta terrassa i el seu equipament ha sigut possible, en part, per donacions de diferents proveïdors de Emporhotel.

_Posem en marxa l’app per al personal per a fer la comanda dels àpats; i que ha comportat una reducció de 3,5 tones anuals de residus alimentaris.

Comanda digital: posada en marxa de l’App per àpats per al personal.

Hem posat en marxa una app que permet realitzar les comandes dels diferents àpats del personal de forma personalitzada  a través del mòbil  o a través del web, amb elecció del menú diari.

Aquest procés s’ha realitzat en dos fases: en un primer moment per a les ABS i ja a finals d’any al servei de sopars de l’hospital, on ha suposat una reducció d’unes 3,5 tones anuals de residus alimentaris, en consonància amb la Llei 3/2020 del 11 de  març, sobre prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.

Aquest canvi també permet augmentar l’elecció d’un plat més, passant l’oferta de dos a tres plats, tant de primer com de segon plat.

_Instal·lem rentadores i assecadores per poder usar bates de protecció reutilitzables i la neteja amb microfibra.

BUGADERIA.

Noves rentadores i assecadora a la bugaderia.

Durant el mes d’abril, s’han instal·lat dues rentadores de 17 Kg i una assecadora de 18 kg a la bugaderia de l’hospital.

Davant de la impossibilitat de disposar de bates impermeables d’un sol ús, i l’aparició de noves bates reciclables, des de bugaderia es va poder donar aquest servei per dotar als professionals d’equips de protecció individual (tant mascaretes com bates).

El servei ha arribat a processar més de 1.200 bates en els pics de la pandèmia. També ens ha permès introduir el sistema de microfibra per a la neteja de l’hospital, desinfectant diàriament a les nostres rentadores les mopes. Aquest equipament també permetrà rentar part de la uniformitat de l’entitat.

S’han comprat més 21.000 bates de protecció reutilitzables, amb aproximadament 221.750 usos i rentades durant tot l’any.

Distribució a plantes de roba plana.

A partir d’estiu, el sistema de distribució a planta de roba ha desaparegut amb l’entrada en marxa del xipatge de la roba, i l’estandardització de la roba plana amb altres hospitals que conformen la AIE Interhospitalia.

Aquest sistema compta amb múltiples avantatges: disposar de més quantitat de roba a les plantes; controlar de forma automatitzada el flux de roba al centre; eliminar el sistema de doble carro; eliminar trànsit de carros de roba durant tota la jornada; i alliberar el nucli de comunicació (ascensors) per mobilitat de pacients i personal.

_Implementem la traçabilitat dels aliments destinats al consum dels pacients.

CUINA.

Traçabilitat 07/2020.

El servei de cuina de l’Hospital de Palamós ha pogut implantar dins dels seus processos de Seguretat Alimentària la traçabilitat dels aliments destinats al consum dels pacients.

A través del desenvolupament del departament de Qualitat de Emporhotel i el servei de cuina, es pot identificar els productes que intervenen en la producció des del moment de recepció de matèries primeres fins l’entrega a pacient, de forma digital en la majoria de les produccions. Aquest control es possible gràcies a la identificació a través de codis de barres interns, i el seu control posterior amb lectors de codis, que identifiquen els aliments durant el seu processament.

_El servei de cuina ha donat servei també als recursos hotelers dedicats a la salut.

Hotels de salut.

El servei de cuina, durant la pandèmia, ha donat servei no només als serveis habituals, sinó als recursos hotelers dedicats exclusivament a la salut habilitats durant la pandèmia, conjuntament amb personal de neteja i cafeteria.

_Incorporem la microfibra i l’ús de l’ozó i la làmpada de raigs ultravioletes per a la neteja de zones d’alt risc.

Neteja.

Durant la pandèmia, el servei de neteja ha ampliat i reforçat d’una forma extraordinària el seu servei. Ha actuat amb rapidesa i complerta dedicació, adaptant-se a nous usos, ja sigui en tècniques de desinfecció,  productes desinfectants com en la utilització d’EPIS. A banda, s’ha ampliat en gairebé 10.000 hores la cobertura habitual del servei.

Els operaris de neteja han gestionat 400 tones de residus sanitaris, ampliant circuits i horaris i també ha assumit la distribució dels cubells amb desinfectant, i dels dispensadors de hidrogel.

Ozó i làmpada UV.

S’han introduït noves tècniques non-contact de desinfecció, fins ara inèdites a la nostre entitat. Inicialment s’ha introduït un canó d’ozó, per posteriorment usar una làmpada de raigs ultravioletes,  aconseguida gràcies a una donació. Aquesta nova tècnica reforça la desinfecció química en zones d’alt risc, en les neteges terminals o en situacions que poden requerir una desinfecció d’alt nivell.

Totes aquestes tècniques es mantindran passada la pandèmia per tal d’assegurar la màxima desinfecció en espais d’alt risc.

Microfibra.

S’ha accelerat la introducció de nous mètodes de neteja, com ara la microfibra. Finalment, s’ha eliminat en la majoria de l’hospital la neteja amb doble cubell, que consumia més aigua i detergent, i assegura que cada espai ha estat netejat amb una sola baieta i mopa, evitant possibles contaminacions creuades.

També representa una gran millora en la ergonomia en les tècniques, facilitant la feina del personal de neteja evitant sobreesforços esqueleto-musculars tant en la neteja del terra com en la utilització de baietes impregnades.