EMPORSIS 2021-06-21T12:04:02+00:00

_Aquest 2020 ha destacat per la urgència i variabilitat dels requeriments d’informació en relació a la COVID. Un altre dels reptes ha estat el teletreball: hem donat d’alta 462 nous usuaris amb VPN.

_La COVID19 ha suposat gairebé el 30% de les hores dedicades a les millores de programari.

Enginyeria del programari.

S’han atès 1.830 peticions i realitzat un total de 339 canvis evolutius dels aplicatius de la Gavina (sistema integrat d’informació assistencial de SSIBE). En total s’hi han invertit 6.375 hores.

Les actuacions amb motiu de la COVID han suposat 1.618 hores de treball, 220 peticions i 48 nous evolutius.

Els principals projectes estratègics d’aquest 2020 han estat:

 • Acabar el desplegament de les derivacions de proves externes cap a Hospital Trueta, ICO, IDI per IS3.
 • Implantació de les derivacions IS3 de productes intermedis des d’eCAP.
 • Adaptar el programari La Gavina a la possibilitat de codificació amb multicatàleg per CIM10.
 • Diferents adaptacions vinculades a la gestió de la pandèmia CODIV19.
 • Implementació de missatgeria específica per notificació i recuperació de test (PCR, Antígen, Test ràpid, Anticossos,…).
 • Aplicatiu per la gestió de casos COVID19.
  • Adaptació dels avisos SMS/App per incloure link amb informació i altres adaptacions fruit de l’activitat no presencial.
  • Integració per la notificació automàtica de resultats PCR normals per SMS.
  • Adaptacions en la missatgeria de publicació d’informes i de les immunitzacions a l’HC3.
  • Integració per la notificació automàtica del cens de prevalença; resultats test al SNMC i dades MDO COVID / Contactes de forma estructurada (no IS3).
  • Implementar eines proactives amb la renovació de les receptes SIRE i nous avisos de pla de medicació a l’App de SSIBE.
  • Adaptacions del CMBD i la facturació a les demandes CatSalut.
 • Integració i millores de seguretat de pacient en l’aplicatiu de gestió de les pautes d’anticoagulants orals.
 • Implementar eines per recuperar informació de l’HC3 de forma proactiva (ETC informes, imatges, valoracions).
 • Nova interfície d’usuari pel programa de registre de formació.
 • Actualització dels informes d’espirometries estructurats CDA i la seva publicació.
 • Prescripció d’infermeria a SIRE.
 • Implementació de les VideoConsultes programades amb el pacient.

La dedicació de recursos de desenvolupament s’ha invertit respecte el patró establert (70% de projectes vs 30% de millores). Ara bé, si es contemplen les actuacions COVID com a projectes, la relació s’apropa als resultats 2019 (48% de projectes vs 45% de millores).

Àrea de sistemes.

Principals projectes:

 • Ampliació de l’storage al segon CPD.
 • Integració amb ACPRO per enviament d’imatges PACS-TC.
 • Renovació de l’electrònica CORE dels CPD i alguns equips d’electrònica de xarxa Hospital.
 • Actualització del servidor PACS.
 • Implantació de WSUS i EPO per mantenir el parc d’equips actualitzat de forma centralitzada.
 • Integració del nou sistema de TPV i cafeteria.
 • Actualització del sistema de correu Zimbra.

_Aquest 2020 ha destacat per la urgència i variabilitat dels requeriments d’informació en relació a la COVID.

Àrea explotació de la informació.

Principals actuacions:

 • Informes de seguiment COVID per diagnòstic, resultats de testos, cens diari, seguiment de la vacunació, SNMC, etc.
 • Automatització de l’informe EESRI
 • Enviament mensual d’activitat feta i autoritzacions pendents de programar de rehabilitació
 • Modificació de tots els informes de “Docència i Formació” i modificació del càlcul de la DPO, per canvi de l’aplicatiu d’origen
 • Nou informe “Medicació administrada entre dates”
 • Adaptació dels informes de Consultes Externes, pels nous tipus de visites no presencials, virtuals o telefòniques
 • Nou informe pel seguiment de l’evolutiu setmanal de la llista d’espera a quiròfan

_S’han instal·lat 38 nous llocs de treball i atès 6.704 peticions.

Àrea de suport a l’usuari.

S’han rebut un total de 6.504 peticions en horari laboral i 200 en horari de guàrdia localitzable. Aquestes dades suposen una mitjana de 17,75 incidències per dia en horari laboral i 0,55 incidències per dia.

Fruit de la pandèmia COVID19 i de les diferents obres de l’entitat, s’han instal·lat 38 nous llocs de treball i moltes mobilitats d’estacions.

Avaluació dels clients.

S’han portat a terme enquestes de satisfacció als professionals que han utilitzat els serveis de suport a l’usuari. Aquestes enquestes donen l’oportunitat d’expressar comentaris de millora i són totalment anònimes.

S’han rebut un total de 504 enquestes completades de valoració el servei i s’ha obtingut una valoració global de 9,17 sobre 10.