GESTIÓ ECONÒMICA 2021-06-22T11:29:10+00:00

_La pandèmia ha suposat un cost de 4,7 millions d’euros; les donacions i subvencions d’empreses i particulars que hem rebut, han ajudat a suportar aquest cost.

Gestió econòmica.

La pandèmia ha suposat a l’entitat un cost total de 4.692.469 € distribuït entre inversions i despeses d’explotació. Les donacions i subvencions de particulars, empreses i associacions que hem rebut, han ajudat a suportar aquest cost.

_Hem destinat recursos per a l’adequació d’espais i per la compra d’equipament i mobiliari arran de la COVID19.

wdt_ID Inversions 2020. € 2020
39 Inversions COVID-19 1.058.337
45 Inversions corrents 2.032.521

_Hem mantingut l’equilibri pressupostari optimitzant els recursos disponibles, i hem abonat el 100% dels objectius als professionals.