PERSONAL CONTRACTAT 2021-05-24T13:57:23+00:00

_1.593 professionals:
1.226 dones i 367 homes.

La nostra plantilla

Índex acumulat d’absentisme

Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà i SSIBE, AIE

wdt_ID Motiu % acumulat 2019 % acumulat 2020
1 Accident 0,10 0,20
11 COVID 0,00 3,03
16 Docència 0,50 0,15
17 Falta injustificada 0,00 0,00
18 Hores sindicals 0,70 0,47
19 Indispost 0,13 0,10
20 Malaltia 4,89 5,02
21 Maternitat 1,41 1,04
22 Permisos 0,77 0,80
23 Total 8,50 10,80

Emporhotel, AIE

wdt_ID Motiu % acumulat 2019 % acumulat 2020
1 Accident 0,71 0,34
14 COVID 0,00 1,85
15 Docència 0,08 0,10
16 Falta injustificada 0,02 0,01
17 Hores sindicals 1,00 0,32
18 Indispost 0,06 0,07
19 Malaltia 6,98 7,53
20 Maternitat 0,46 0,36
21 Permisos 0,52 0,42
22 Total 9,83 11,02

Emporsis, AIE

wdt_ID Motiu % acumulat 2019 % acumulat 2020
4 Docència 0,08 0,00
14 COVID 0,00 0,80
15 Indispost 0,10 0,00
16 Malaltia 0,55 0,04
17 Maternitat 0,96 0,00
18 Permisos 0,50 0,13
19 Total 2,19 0,97
20 Absentisme malaltia o accident 0,74 0,84