FORMACIÓ 2021-06-21T11:11:50+00:00

_S’han destinat 26.039 hores a formació, a través de 571 accions formatives i s’han format 1.267 professionals per videoconferència.

Formació en moments de pandèmia.

Aquest any ha estat marcat per l’adaptabilitat  i l’accessibilitat de la formació de l’entitat i els nostres professionals. La videoconferència s’ha establert com la principal eina per a formar-se i per això s’han facilitat les connexions d’accés remot per al teletreball per una banda, i la instal·lació de més de 60 webcams en les diferents sales de reunions dels nostres centres i punts individuals de treball dels nostres centres, per l’altra.

S’han destinat 26.039 hores a formació, s’han realitzat 571 accions formatives i s’han format 1.267 professionals. Pel que fa a les accions de formació per videoconferència, han estat 44 accions amb un total de 891 hores per a 213 professionals.

Estudiants en pràctiques.

Per precaució i prevenció, l’assistència d’estudiants en pràctiques s’ha vist interrompuda entre els mesos de març i setembre. Tot i això, durant el darrer trimestre els i les estudiants s’han incorporat a l’entitat amb total normalitat. A finals del 2020, la suma total d’estudiants ha estat de 211.

Formació 2020

wdt_ID Nombre 2019 2020
11 Accions formatives 1.242 571
12 Participants diferents 1.300 1.267
13 Hores 45.685 26.039
14 Inversió € 622.322 373.512