MEDI AMBIENT 2021-06-18T13:03:12+00:00

_Hem eliminat més de 850 kg de plàstic en carmanyoles i bosses d’un sol ús.

Medi ambient.

Hem eliminat més de 850 kg de plàstic d’un sol ús en les carmanyoles dels menús de la cafeteria de l’Hospital i les bosses de plàstic en alguns dels nostres serveis com el d’urgències.

Promocionem materials més sostenibles amb el medi ambient, compostables i que, per tant, poden ser gestionats com a residus orgànics i convertir-se de nou en matèria prima.

Ens adherim de nou a la Setmana Europea de Prevenció de Residus, celebrada del 21 al 29 de novembre.

Subministraments

wdt_ID   2019 2020 % 2019 2020 %
40 Aigua potable 35.091 32.475 -7,45 1,02 0,94 -7,45
42 Aigua de pou Palamós Gent Gran 1.476 733 -50,34 1,15 0,57 -50,34
45 Energia elèctrica 5.114.796 5.106.035 -0,17 149,44 149,18 -0,17
50 Gas natural 3.886.999 3.716.598 -4,38 113,57 108,59 -4,38

Material d'oficina

wdt_ID   2019 2020 % 2019 2020 %
39 Consum de folis 6.419 4.900 -23,66 0,19 0,14 -23,66

Impacte ambiental

wdt_ID   2019 2020 %
39 Total de CO₂ entitat 2.297 1.920 -16,41

Residus

wdt_ID   2019 2020 % 2019 2020 %
39 Grup I assimilables a domèstics 208.311 213.156 -17,84 0,23 0,27 0,80
46 Grup II sanitaris no especials 374.749 313.397 -16,37 0,43 0,37 -12,27
47 Grup III sanitaris punxants i tallants 25.830 24.596 -4,78 0,02 0,02 -0,13
48 Grup III sanitaris infecciosos 51.957 65.277 25,64 0,06 0,07 31,67
49 Grup IV sanitaris citotòxics 10.789 15.272 41,55 0,01 0,01 48,39
50 Grup IV medicaments 772 563 -27,07 0,01 0,01 -23,60
51 Grup IV reactius químics 5.627 2.854 -49,28 0,01 0,01 -46,76