Responsabilitat social corporativa

Estem compromesos amb les necessitats dels nostres ciutadans i professionals i som respectuosos amb el nostre entorn. És per això les persones, el medi ambient i la solidaritat centren bona part de la nostra política de responsabilitat social corporativa i aquesta contribueix al desenvolupament sostenible i social de la nostra organització.