Responsabilitat social

Estem compromesos amb les necessitats dels nostres ciutadans i professionals. És per això les persones, el medi ambient i la solidaritat centren bona part de la nostra política de responsabilitat social corporativa, que ha de contribuir al desenvolupament sostenible i social de la nostra organització. És per això que estem adherits al Pacte Mundial de les Nacions Unides.  

Solidaritat

La solidaritat és un dels valors més importants de la nostra societat, que fa que aquesta sigui més sana i menys malalta.

A SSIBE,

  • Volem tenir cura de tot allò que va més enllà del tractament.
  • Volem treballar per reduir l'impacte emocional que genera una malaltia, millorar l'experiència de l'hospitalització i l'atenció sanitària.
  • Volem que l'estada als nostres serveis sanitaris sigui el més positiva possible. Volem tranquil·litzar, fer riure, fer somriure, confortar, acompanyar, rebre i donar solidaritat.
  • Volem construir una societat més justa i saludable

Si vols que tot això sigui possible, suma't a SSIBE i practica la solidaritat!

Col·labora!

SSIBE I EL MEDI AMBIENT

L'any 2007 vam signar la primera política ambiental de la entitat i es va iniciar la implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental. Gràcies al treball endegat, actualment tenim tots els nostres centres certificats amb la NORMA ISO 14001 i EMAS.

En el marc de la nostra cultura de responsabilitat social corporativa, estem immersos en un procés de millora contínua en relació a la minimització dels impactes ambientals que produeix la nostra activitat.

Més informació

Anualment auditem el sistema i la memòria de medi ambient on es presenten totes les activitats realitzades per tal d'assolir els objectius proposats en aquest àmbit.

Prevenció de riscos laborals

Des del 2001, disposem d'un Servei de Prevenció propi i mancomunat amb la resta d'empreses que gestionem. Treballem per assolir un alt nivell de seguretat i salut laboral, establint els mecanismes adequats per eliminar o reduir els riscos per als nostres treballadors, mitjançant pràctiques i procediments de treball d'acord amb aquests objectius.

La Política de Prevenció de Riscos Laborals és el compromís que adoptem des de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) i que posem a disposició dels nostres treballadors i del públic en general. És també la base on se sustenta el nostre sistema de gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

Més informació

Aquest compromís inclou millorar de forma contínua i treballar per:

  • Assolir un alt nivell de benestar, seguretat i salut dels treballadors de l'entitat.
  • Eliminar o reduir els riscos als que estan exposats els treballadors.
  • Complir amb la legislació de Prevenció de Riscos

Codi ètic

A SSIBE mantenim un elevat grau d'exigència ètica en la seva actuació envers els pacients, els seus familiars, la comunitat, el sistema sanitari i també amb els professionals: cada persona és atesa amb consideració i respecte, sense discriminació per raons d'edat, gènere, religió, ètnia, cultura, condició socio-econòmica, creença o discapacitat.

Més informació

Procurem la millor atenció possible, amb la major qualitat humana, científica i tècnica