Convocatòria Interna/Externa Auxiliar de Fisioteràpia Centre Hospital de Palamós

Referència:
HP-AUXINF

Data de publicació:

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitzada

La Fundació Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària.

S'OFEREIX:

 • Contractació Indefinida a jornada completa (1620 h/anuals) en torn de matí.
 • Sou segons III Conveni Col·lectiu de Treball d'Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de salut Mental, concertats amb el Servei català de la Salut.
 • Incorporació immediata.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

REQUISITS:

 • Cicle Formatiu Grau Mig de cures Auxiliars d'infermeria o FP-I Auxiliar d'Infermeria
 • Disponibilitat horària.

ES VALORARÀ:

 • Experiència en un Servei de rehabilitació i Medicina Física.
 • Formació relacionada amb el lloc de treball (auxiliar de Rehabilitació)
 • Idoneïtat del perfil en relació al lloc de treball.

PERFIL:

 • Discreció i bon tracte.
 • Capacitat de treball en equip i d'adaptació a la dinàmica de treball.
 • Capacitat de resolució de problemes, organització del propi treball i responsabilitat del mateix.
 • Optimització dels recursos disponibles.
 • Coneixements i habilitats de mobilització de malalts.
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.

FUNCIONS:

 • Organització de l'agenda de treball del fisioterapeuta i d'electroteràpia.
 • Gestió de la citació i programació dels pacients al tractament de RHB.
 • Aplicació de les tècniques d'electroteràpia pautades pel metge de RHB, amb supervisió del la fisioterapeuta.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 25 de Gener de 2024.

CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:

Entra a la web www.ssibe.cat - borsa de treball,  clica damunt l'oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya "INSCRIURE'M EN AQUESTA OFERTA" - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació i altre documentació addicional que es consideri oportuna.

Referència: HP-AUXFISIO

Per més informació, trucar al telèfon 972 60.92.39 i demanar per Sra. Carmen Soler, o bé enviar e-mail a: csoler(ELIMINAR)@ssibe.cat  

CLAUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb l'establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d'abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;

Responsable: Fundació Hospital de Palamós - SSIBE

Finalitat: Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d'informar de futures ofertes laborals..

Legitimació:    Consentiment de l'interessat/da.

Destinataris:   No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d'obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.

Termini conservació:  Un any

Drets: Pot exercir els seu drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l'Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica@ssibe.cat.

Més informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat