Inscripcions a la jornada de portes obertes de residents 2024

Omple aquest formulari amb les teves dades

* Els camps són obligatoris

Especialitat*

Informació bàsica sobre protecció de dades: les dades personals proporcionades es tractaran d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR 2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Responsable del tractament: FUNDACIO HOSPITAL DE PALAMÓS-SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ (G17053596); Direcció: C. Hospital, 36 de Palamós (17230) Girona. Contacte Delegat de Protecció de Dades:  dpd@ssibe.cat

Finalitat: Organitzar activitats comunicatives (convocatòries, jornades, conferències, etc) i informar i promocionar tant aquestes activitats com els serveis que ofereix la FHP-SSIBE, a través del correu electrònic, de la pàgina web i de les diferents xarxes socials de la FHP-SSIBE; així com la gestió del directori de persones físiques i representants de persones jurídiques amb les quals l'entitat manté relacions institucionals, protocol·làries i de negoci

Els usos previstos són els propis de la difusió d'informació tant per a l'àmbit intern de l'entitat com el dirigit a l'exterior, als ciutadans.

Legitimació: Consentiment de l'interessat, en el cas dels treballadors/es, és un interès legítim

Termini de conservació: Les dades es conservaran durant el termini associat a la relació establerta amb la nostra entitat o se'n sol·liciti la supressió i, en el seu cas, durant els terminis legals d'aplicació.

Destinataris: Es preveuen cessions de dades. No s'ha previst cap transferència internacional de dades.

Drets: Pot exercir els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació del tractament, Portabilitat de les dades o oposició al tractament davant l'entitat, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent, mitjançant  l'espai informació i tràmits/Drets Reglament General de Protecció de Dades de la web de l'entitat www.ssibe.cat o bé a l'adreça postal Unitat d'Atenció al Ciutadà, C. Hospital, 27 1er pis 1ª de Palamós (17230).

Així mateix, pot formular reclamació davant  la Autoritat de Control (Agencia Española de Protección de Datos - www.agpd.es/)

Model: CI_141_01_v01_Formularis_comunicacio; 15/03/2023