Formació transversal

Compartida amb els residents de les especialitats d’Obstetrícia i Ginecologia, Llevadores i AFiC