Formació transversal

Tot resident a la nostra entitat té una formació transversal comuna a totes les nostres especialitats.