Teresa Aliu Bou

Supervisió d'Infermeria

HDIA Mèdic/CCEE

Centres: Hospital de Palamós