Conxa Aviñó Farret

Aparell Locomotor

Adjunta

Serveis: Rehabilitació i Medicina Física

Centres: Hospital de Palamós