Laura Caballero Torres

Supervisió d'Infermeria

3ª Hospitalització

Centres: Hospital de Palamós