Rodrigo Carlos Galan Sullivan

Especialitats Quirúrgiques

Adjunt

Serveis: Anestesiologia

Centres: Hospital de Palamós