Raquel Górriz Pérez

Supervisió d'Infermeria

Bloc quirúrgic

Centres: Hospital de Palamós