M. José Gracia González

Especialitats Quirúrgiques

Infermera

Serveis: Anestesiologia

Centres: Hospital de Palamós