John Alonso Loaiza Huamani

Especialitats Mèdiques

Adjunt

Serveis: Cardiologia

Centres: Hospital de Palamós