Sandra Medina Darnés

Atenció Sociosanitària

Treballadora social

Serveis: Servei de Treball Social

Centres: Hospital de Palamós