Dalmau Vila Vidal

Supervisió d'Infermeria

Nit

Centres: Hospital de Palamós