Enllaços d'interès

Webs d'entitats relacionades amb la Recerca o que proporcionen informació que pot ser d'interès per als projectes de Recerca i de Innovació. (excepte els webs d'instruments metodològics, que podeu consultar a l'apartat de Metodologia Científica).

Agrairem els suggeriments per incorporar-ne d'altres. Podeu enviar-los a: recerca(ELIMINAR)@ssibe.cat

 • Instituto de Salud Carlos III

  Organisme públic d'investigació i de suport científic de caràcter nacional que té la responsabilitat de fomentar la recerca en biomedicina i ciències de la salut. La seva missió és desenvolupar i oferir serveis cientificotècnics de la més alta qualitat adreçats al Sistema Nacional de Salut i al conjunt de la societat.

 • Comisión Europea: Investigación & Innovación

  Lloc d'informació sobre la Recerca Europea dirigit a investigadors, docents, empresaris i responsables polítics. Aquí podran posar-se al corrent de les últimes decisions polítiques i els més recents avenços en matèria de recerca, i fins i tot accedir en línia a fullets en llenguatge accessible (i almenys 11 idiomes) sobre la Recerca Europea en Acció.

 • AEMPS: Investigación Clínica

  Portal de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios amb informació, normativa i documentació relatives a la investigació sobre medicaments i sobre productes sanitaris.

 • Medical Research Council UK

  The heart of our mission is to improve human health through world-class medical research. To achieve this, we support research across the biomedical spectrum, from fundamental lab-based science to clinical trials, and in all major disease areas. We work closely with the NHS and the UK Health Departments to deliver our mission, and give a high priority to research that is likely to make a real difference to clinical practice and the health of the population.

 • European Medicines Agency (EMA)

  This section of the website provides information for companies and individuals involved in developing and marketing medicines for use in the European Union.

 • Recerca a la UdG

  Portal de la Universitat de Girona amb noticies d'activitats relacionades amb la Recerca, convocatòries i accesos a organismes de suport.

 • Institut d’Investigació i Recerca en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol).

  Té per objectiu promoure, potenciar i millorar la qualitat de la recerca en l'Atenció Primària de tot Catalunya.

 • Institut d’ Investigació Biomèdica de Girona (IdiBGi)

  Estructurat amb els grups més consolidats de la Universitat de Girona i de l' Hospital Universitari de Girona (HJT), l' Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), l' Institut Català d' Oncologia (ICO) i l' Atenció Primària (AP).

 • IMIM (Institut de Recerca de l'Hospital del Mar)

  Organisme públic dedicat a la recerca científica en el camp de la Biomedicina i de les Ciències de la Salut

 • Servei d'Estudis i Prospectives en Politiques de Salut (SEPPS)del Consorci Sanitari i Social de Catalunya (CSC)

  Unitat de recerca que es va crear a l'àmbit del CSC amb la finalitat de donar recolzament tècnic a l'associacionisme i reforçar el posicionament estratègic del CSC i els seus associats dintre del sector sanitari català.

 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

  Institución pública dedicada a la investigación, adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Secretaría de Estado de Investigación. Tiene como misión el fomento, coordinación, desarrollo y difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter pluridisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento de entidades públicas y privadas en esta materia.

 • Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEISCat)

  Órgan del Departament de Salut amb l'objectiu de recollir, processar i divulgar la informació més rellevant en relació amb la magnitud i les característiques de l'epidèmia del VIH/sida a Catalunya. Centre Col.laborador del Programa de SIDA de les Nacions Unides (UNAIDS) en l'àmbit de l'epidemiologia

 • Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES)

  Centre d'investigació vinculat a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Té com a objectiu desenvolupar diverses línies d'anàlisi del sistema sanitari, des de l'òptica de la investigació universitària, per tal de contribuir als processos de canvi en la formació i gestió dels serveis en temes relacionats amb l'Economia de la Salut i l'Administració Sanitària.

 • Fund. Parc Taulí: Recerca, Innovació i Docència

  La Corporació, des de la Fundació Parc Taulí, potencia la docència i la formació biomèdica, tant per als professionals ja consolidats com per als emergents. Per això, porta a terme nombroses activitats, com la docència de pregrau i postgrau, la convocatòria de beques, així com l'organització de nombrosos actes científics. També promociona i subvenciona la posada en marxa de projectes de recerca i ofereix dispositius de gestió econòmica i administrativa las investigadors, així com la cerca de finançament per a la investigació científico-mèdica.

 • ACCIÓ10: Innovació i Tecnologia

  La innovació tecnològica és el conjunt d'accions i d'instruments que permeten la incorporació sistemàtica de coneixements científics o tecnològics a les empreses. Facilita la diferenciació de les empreses i esdevé un dels eixos clau de la seva competitivitat.

 • Biocat

  Entitat que coordina i promou la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdiques innovadores a Catalunya, és a dir, la BioRegió de Catalunya. La seva missió és dinamitzar tots els agents que actuen en aquest àmbit i les seves iniciatives, per tal de configurar un entorn amb un sistema potent de recerca, una transferència de coneixement activa, i un teixit empresarial emprenedor que esdevingui motor econòmic del país i contribueixi al benestar de la societat.

 • OMS: Datos y estadísticas

  Observatori Mundial de la Salut. Portal de l'OMS d'accés a dades i anàlisi per al control de la situació sanitària mundial.

 • Current Controlled Trials

  Allows users to search, register and share information about randomised controlled trials.

 • ClinicalTrials.gov

  Registry and results database of federally and privately supported clinical trials conducted in the United States and around the world.

 • Trials

  Open access, peer-reviewed, online journal that encompasses all aspects of the performance and findings of randomized controlled trials.

 • EU Clinical Trials Register

  Allows you to search for information on clinical trials in European Union (EU) member states and the European Economic Area (EEA) and clinical trials which are conducted outside the EU/EEA if they form part of a paediatric investigation plan (PIP)

 • Publicacions àmbit sociosanitari

  Base de dades mantinguda pel pla director sociosanitari, amb publicacions amb autoria de centres de la xarxa pública de Catalunya. Per enviar noves publicacions: https://www.gencat.cat/salut/form/articles/

 • BiblioPRO

  Biblioteca Virtual de referencia científica internacional de los cuestionarios en español de Resultados Percibidos por los Pacientes (PRO - Patient Reported Outcomes).

 • SCIMAGO Research Group

  SCImago is a research group dedicated to information analysis, representation and retrieval by means of visualisation techniques.

 • Web Of Knowledge (WOK)

  La "Web of Knowledge" (WoK) es una plataforma de la empresa Thomson Reuters. Integra en sus principales bases de datos Web of Science, fuentes adicionales de contenido con recursos Web, con otros datos académicos y material de publicaciones, así como congresos y actas (Proceedings) y herramientas de evaluación del rendimiento (Journal Citation Report y Essential Science Indicators).