Articles finalistes

X Jornada de Recerca del Baix Empordà

Premi al millor article publicat: procediment d'adjudicació


La jornada vol donar a conèixer a tots els professionals sanitaris del Baix Empordà les activitats de recerca clínica, epidemiològica i tecnològica realitzades pels diferents centres i serveis durant el bienni 2018-2019, i fer-ne un reconeixement.

Amb aquesta finalitat, el Comitè de Recerca de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) revisa tota la producció científica efectuada pels professionals dels centres de la comarca durant aquest període, i selecciona per presentar a la Jornada la que considera millor, amb criteris d’originalitat, interès, qualitat metodològica i aplicabilitat pràctica.

Un jurat independent, constituït per professionals de la pròpia entitat i externs (vegeu composició aquí), avalua les comunicacions científiques i pòsters presentats i adjudica els premis corresponents (veure aquí).

Pel que fa als articles científics, el premi es destina al millor dels publicats pels professionals de SSIBE i l'adjudica el Comitè de Recerca, amb els mateixos criteris esmentats i independentment de la temàtica de l'article i dels seus resultats. Aquest Comitè és un òrgan estable, constituït per professionals de diferents àmbits i categories professionals (vegeu composició aquí), que actua amb total independència, tant de la direcció de l'entitat com del patrocinador del premi.

Jordi Coderch de Lassaletta
Director de Recerca
President del Comitè de Recerca

Palamós, a 21 de juny de 2020

FINALISTES


Cesarean scar ectopic pregnancy, a life threatening condition: a case report
M. Meléndez Zalduegui
1, S. Iglesias Ferreiro1, A. Rodríguez Vélez1, ML. Monje Beltrán1, EM. Vicedo Madrazo1, RJ. Martínez Portillo2, M. Llobet Roma3, JM. Marqueta Sánchez1
1Department of Gynecology and Obstetrics, Hospital de Palamós, Girona; 2Hospital Clinic, Barcelona; 3Department of Pathology, Hospital de Palamós, Girona (Spain)
Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. May 2018
Factor d'impacte: 0,404

Morbilidad y estado de salud autopercibido, dos aproximaciones diferentes al estado de salud
Marc Carreras, Guillem Puig, Inmaculada Sánchez-Pérez, José María Inoriza, Jordi Coderch, Rosa Gispert
Gaceta Sanitaria, DOI: 10.1016/j.gaceta.2019.04.005 Open Access
Factor d'impacte: 1,58

Ageing and healthcare expenditures: Exploring the role of individual health status
Marc Carreras, Pere Ibern, José María Inoriza
Health Economics Volume 27 issue 5 May 2018 pages 865-876
Factor d'impacte: 2.319