Ajuts residents UUDD presentació treballs recerca congressos

El Pla Docent de formació especialitzada de postgrau de les UUDD de SSIBE preveu la presentació de comunicacions científiques a congressos. L'assistència als congressos implica despeses diverses a part de la inscripció que no són cobertes pel pressupost de formació externa assignat a les UUDD.

El Comitè de Recerca de SSIBE té entre les seves finalitats el foment de les activitats de recerca a la nostra entitat, i gestiona el Fons de Recerca destinat a finançar-les quan es consideri apropiat i sigui assumible. Els treballs de recerca dels professionals en formació especialitzada de postgrau es considera que mereixen especial atenció, amb visió de futur i atès l'efecte dinamitzador que tenen en tot el col·lectiu de professionals relacionats en general.

Per aquest motiu, és voluntat del Comitè de Recerca, proporcionar un incentiu econòmic que estimuli la realització de treballs de recerca i ajudi a la seva presentació en reunions científiques que tinguin un mínim impacte.

Requisits per optar als ajuts

 • La comunicació ha de presentar resultats d'un treball de recerca aprovat prèviament pel Comitè de Recerca o que s'hagi realitzat amb el suport del Departament de Recerca.
 • El primer autor de la comunicació o qui la presenti ha de ser resident d'una de les UD de SSIBE.
 • La comunicació ha d'haver estat acceptada per ser presentada a una reunió científica oficial en que es faci un procés de revisió i selecció de propostes de comunicacions.
 • L'elaboració de continguts i l'edició final de la comunicació s'hauran d'efectuar amb la supervisió i suport del Departament de Recerca.
 • S'exclouen les comunicacions de casos clínics, les de descripció de procediments assistencials, i en general les que no siguin sobre treballs de recerca.
 • S'exclouen les comunicacions presentades a activitats pròpies de SSIBE o de les UUDD.
 • Omplir el formulari que hi ha al final d'aquest escrit

Imports dels ajuts

a) Congressos estatals i internacionals:

 • Comunicació oral: 200€
 • Pòster: 100€

b) Congressos d'àmbit català:

 • Comunicació oral: 100€
 • Pòster: 50€

c) Activitats de l'àmbit de la Regió sanitària Girona:

 • Comunicació oral: 50€
 • Pòster: 25€

Es concedirà un ajut per comunicació, prioritàriament al/la resident que faci la presentació, o alternativament al que sigui primer autor i assisteixi a l'activitat.

Més informació:

Formulari de sol·licitud

* Els camps són obligatoris

Dades del sol·licitant
Sol.licito ajut per a la presentació de treballs de Recerca

Autor 1

Autor 2

Autor 3

Autor 4

Autor 5

Autor 6