AT Comunicació

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS, SSIBE, AIE
Finalitat

La finalitat del fitxer és la de recollir dades per a la difusió de les activitats de l'entitat, convocatòries d'actes públics, conferències i jornades a les quals hi participa, així com la gestió del directori de persones físiques i representants de persones jurídiques amb les quals l'entitat manté relacions institucions, protocol·làries i de negoci

Els usos previstos són els propis de la difusió d'informació tant per a l'àmbit intern de l'entitat com el dirigit a l'exterior, als ciutadans.

Legitimació Consentiment de l'interessat.
Destinataris

No es preveuen cessions de dades.

No s'ha previst cap transferència internacional de dades.

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat (si s'escau), oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Informació addicional Unitat d'Atenció al Ciutadà i Comunicació . C. Hospital, 17-19, 2ª Planta, Palamós (17230)
dpd(ELIMINAR)@ssibe.cat. Més informació