AT Pacients

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS
Finalitat Garantir el registre i el seguiment del tractament medicosanitari, sociosanitari i social (Centre de Dia i Residència Assistida) que els centres donen als seus usuaris/àries, pacients, residents,  així com el contínuum assistencial dels pacients atesos.
Legitimació Tractament necessari per a la seva finalitat de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència sanitària i social.
Execució d'un contracte.
Destinataris No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
No s'ha previst cap transferència internacional de dades.
Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat (en el seu cas), oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Informació addicional Unitat atenció a l'Usuari i Comunicació. C. Hospital, 17-19, 2ª Planta, Palamós (17230)
dpd(ELIMINAR)@ssibe.cat. Més informació