AT Recerca clínica

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS
Finalitat

La finalitat del fitxer és la gestió dels contractes i convenis de projectes de recerca, desenvolupament i investigació, amb finalitats científiques i/o estadístiques; la gestió de directoris de persones que formen part de la població objecte d'estudi dels diferents  projectes en els que participa l'entitat i gestionar les dades personals de les persones que hi participen com investigadors/col·laboradors.

Els usos previstos són l'anàlisi estadístic i científic de les dades obtingudes, l'elaboració d'informes i estudis  per a la seva difusió i publicació dins de la comunitat científica.

Legitimació Consentiment de l'interessat
Missió en interès públic o exercici de poders públics
Destinataris No es preveuen cessions de dades.
No s'ha previst cap transferència internacional de dades.
Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat (si s'escau), oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Informació addicional Unitat atenció a l'Usuari i Comunicació. C. Hospital, 17-19, 2ª Planta, Palamós (17230)
dpd(ELIMINAR)@ssibe.cat. Més informació