AT Reclamacions, Suggeriments i Queixes

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS, CABE, SSIBE, AIE
Finalitat

La finalitat del TRACTAMENT és la de servir de font d'informació als programes de millora de la qualitat del servei de salut.

Els usos previstos són els derivats del registre, gestió, control i seguiment dels suggeriments, queixes, reclamacions, agraïments presentats per els/les ciutadans/nes en relació als serveis de salut que presta la Fundació.

Legitimació Consentiment de l'interessat.
Tractament necessari per formular, exercir o defensar reclamacions.
Tractament necessari per a finalitats de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència sanitària i social.
Destinataris

Es preveu la cessió de dades al CatSalut per dur a terme les funcions de planificació sanitària, control sanitari, gestió de serveis sanitaris i inspecció sanitària.

No s'ha previst cap transferència internacional de dades.

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat (si s'escau), oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Informació addicional Unitat d'Atenció al Ciutadà i Comunicació . C. Hospital, 17-19, 2ª Planta, Palamós (17230)
dpd(ELIMINAR)@ssibe.cat. Més informació