AT Recursos Humans

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable SSIBE, AIE
Finalitat Gestió  de personal laboral.
Expedient personal. Control horari, incompatibilitats, formació, acció social, prevenció de riscos laborals.
Emissió de la nòmina del personal.
Gestió de l'activitat sindical.
Legitimació Tractament necessari per complir obligacions i per exercir els drets específics del responsable del tractament o de l'interessat, en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i la protecció social.
Destinataris No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
No s'ha previst cap transferència internacional de dades.
Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Informació addicional UACiC. C. Hospital, 17-19, 2ª Planta, Palamós (17230)
dpd@ssibe.cat. Més informació