AT Videovigilància

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS
Finalitat

La finalitat del fitxer és la de preservar el control i la seguretat de l'accés als edificis titularitat de la Fundació i la seguretat de les persones que hi treballen o accedeixen.

Els usos previstos són la captació, gravació, transmissió, conservació i emmagatzematge mitjançant sistemes de videovigilància, si bé hauran de ser cancel·lades en el termini màxim d'un mes.

Legitimació Interès vital de l'interessat o interès vital d'un tercer
Interès legítim del responsable o interès legítim d'un tercer
Destinataris

No es preveuen cessions de dades.

No s'ha previst cap transferència internacional de dades.

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat (si s'escau), oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Informació addicional Unitat d'Atenció al Ciutadà i Comunicació . C. Hospital, 17-19, 2ª Planta, Palamós (17230)
dpd@ssibe.cat. Més informació